Từ bỏ những thứ không cần thiết trong dọn dẹp: Bạn nghĩ mình đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, nhưng chỉ