Hãy vứt bỏ đừng tích trữ những thứ không sử dụng: Cuộc marathon dọn dẹp sẽ sinh ra cả một đống rác. Trong