Cho thuê trang thiết bị hội nghị hội thảo giá rẻ tại Hà Nội: Trong một số trường hợp, người sử dụng không có nhu cầu