Những lý do bạn không thể giữ nhà gọn gàng, găn nắp (Phần 1): Nếu không có phương pháp, bạn không thể dọn dẹp gọn gàng