Những lý do bạn không thể giữ nhà gọn gàng, găn nắp (Phần 2): Dọn dẹp một chút mỗi ngày và thế là phải dọn dẹp